Dekkmerking fra EU

For å gi en standard informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, har EU introdusert en ny obligatorisk dekketikett, for alle dekk produsert etter november 2012.

Dekketiketten har til hensikt å gi sluttbruker informasjon om dekket, slik at valget skal bli enklere ved kjøp av nye dekk. Når det gjelder vinterdekk, hjelper ikke dekkmerkingen nordiske forbrukere. Den kan i verste fall faktisk være villedende og sette trafikksikkerheten på spill. Dekkmerkingen gjelder piggfrie vinterdekk, men ikke piggdekk.

 

Drivstofforbruk - Rullemotstand

Drivstoffbesparelse er viktig både for å redusere CO2 utslipp og kostnader (det som måles og har betydning for CO2 er rullemotstand). Man måler fra lavt drivstofforbruk, kategori A (grønn) og oppover til kategori G (rød). Kategori D brukes ikke. Forskjellen mellom hver kategori tilsvarer en besparelse i drivstofforbruket  på mellom 0,10 og 0,15 liter på 100 kilometer, for en bil med et forbruk på 6,6 liter pr. 100 kilometer

 

Våtgrep - Brems

Våtgrep er en kritisk sikkerhetsegenskap som relateres til dekkets evne til å stoppe raskt på vått underlag, og som kan beskrives i bremselengde. Forskjellen i kategoriene tilsvarer en distanse på mellom en og to billengder (3 til 6 meter) ved nødbremsing fra hastighet 80 km/t. Forskjellen i bremselengde mellom kategori A og F er mer enn 18 meter. 

 

Støy

Nedre del av merket viser det eksterne støynivået kjøretøyet gir fra seg (ikke det indre støynivået som sjåføren hører) uttrykt i decibel. Jo mere sort på 
skalaen, jo høyere støy.

Design og CMS av EKH Grafisk